Pretraga
Euro
Meni Zatvori
Kategorije proizvoda

  Politika privatnosti

  POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA (“COOKIES”)

   

   

  Filip Gvozdić PR NYK Sport (u daljem tekstu: "Bootik") brine o Vašoj privatnosti i obavezuje se da će je štititi. Bootik može prikupljati lične podatke od posetilaca www.bootik.rs. .

   

  Ovim sajtom upravlja Bootik.

   

  Ova politika privatnosti opisuje vrstu podataka koje prikupljamo i način na koji ih koristimo i štitimo.

   

  Ova politika Vam govori šta da radite ako ne želite da se Vaši lični podaci prikupljaju prilikom posete našeg vebsajta i kako možete da promenite podatke koje ste nam već dali.

   

  Ova politika privatnosti se ne odnosi na takozvane “banere”, nagradne igre i druge reklame ili promocije koje sponzorišemo ili u kojima učestvujemo na vebsajtovima u svojini trećih lica.

   

   

  RUKOVALAC PODATAKA

   

  Rukovalac podataka pri obradi podataka je Filip Gvozdić PR NYK Sport.

   

  VRSTE OBRAĐENIH LIČNIH PODATAKA

   

  NAVIGACIONI PODACI

  Računarski sistemi i softverske procedure koje ovaj vebsajt koristi za svoj rad, tokom njihovog uobičajenog finkcionisanja dolaze u posed određenih ličnih podataka, čiji prenos je obuhvaćen upotrebom protokola Internet komunikacije. Ovi podaci se ne prikupljaju u cilju povezivanja sa bilo kojim identifikovanim licima, ali kroz procese i asocijacije u vezi sa podacima u svojini trećih lica, po samoj svojoj prirodi, mogu rezultirati identifikovanjem korisnika. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena koja se čuvaju u domenu računara koje koriste lica koja pristupaju vebsajtu, adrese u formi URI (“Uniform Resource Identifier”) zahtevanih resursa, vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina fajla primljenog u odgovoru, digitalni kod koji prikazuje stanje odgovora datog od strane servera (dobro, greška, itd ...) i drugi parametri u vezi sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima korisnikovog računara. Ovi podaci se koriste samo u cilju pribavljanja anonimnih statističkih informacija u vezi sa upotrebom vebsajta i u cilju provere njegovog ispravnog funkcionisanja, i brišu se odmah nakon izvršene obrade. Podaci se mogu koristiti u svrhu ispitivanja odgovornosti, u slučaju postojanja krivičnih dela u vezi sa obradom podataka protiv vebsajta.

   

  PODACI O LIČNOSTI

  Možemo prikupljati podatke o ličnosti. Podaci o ličnosti jesu informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani. Oni obično obuhvataju Vaše ime, adresu prebivališta, naziv ekrana, e-mail adresu, broj telefona i podatke o kreditnoj kartici. Možemo prikupljati podatke pružene od strane korisnika samo u cilju odgovora na postavljena pitanja i takvi podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

   

  PODACI DOBROVOLJNO PRUŽENI OD STRANE KORISNIKA

  Proizvoljno, eksplicitno i dobrovoljno prosleđivanje ličnih podataka od strane korisnika na obrascima za registraciju prisutnim na ovom vebsajtu podrazumeva naknadno pribavljanje podataka dostavljenih od strane pošiljaoca. Ove podatke će obraditi Bootik u cilju pružanja zahtevane usluge i, ukoliko date svoj pristanak, u cilju slanja informativnog i reklamnog materijala putem e-mail-a.

   

  ZAŠTITA DECE

  Bootik posvećuje naročitu pažnju zaštiti privatnosti dece. Sajt je dizajniran i namenjen za upotrebu od strane osoba starijih od 16 godina. Ako ste stariji od 16 godina, a mlađi od 18 godina, treba da razmotrite uslove ove politike privatnosti sa onima koji imaju roditeljsku odgovornost, a kako biste bili sigirni da ih oboje razumete. Iako nismo odgovorni za utvrđivanje starosti naših korisnika, možemo vršiti verifikacione provere.

  Ukoliko ste mlađi od 16 godina (proverite ovu starosnu granicu sa odredbama svojih nacionalnih zakona), imajte na umu da Vam je potrebna autorizacija /odobrenje onih koji imaju roditeljsku odgovornost, kako biste koristili ovaj vebsajt i stupili u kontakt s nama slanjem svojih ličnih podataka.

   

  SVRHA OBRADE

  Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam dostavite svoje lične podatke. U nekim slučajevima lični podaci su neophodni za obavljanje određenih funkcija. Na vebsajtu se od Vas može tražiti da date lične podatke da biste mogli da se prijavite za izvlačenje nagrada ili za takmičenja, da primate informacije ili šaljete e-mail-ove, popunjavate ankete ili ostavljate komentare ili postavljate upite. U tim slučajevima Bootik koristi “pop-up” ekran sa informacijama o obradi podataka o ličnosti i sa upitom za dobijanje saglasnosti. Možete biti uvereni da Bootik neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti, osim ukoliko navedene podatke ne dostavite dobrovoljno.

  Vaše lične podatke Bootik koristi u svrhu radi koje su prikupljeni (npr. da bismo odgovorili na Vaš upit, uveli Vas u takmičenje ili poslali uzorak). Takođe ih možemo koristiti i za poboljšanje naših proizvoda i vebsajta, ili kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa drugim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani (uključujući i one koje možemo ponuditi zajedno s drugim kompanijama). Takođe, možemo ih podeliti ili preneti drugim kompanijama povezanim sa Bootik-om, kao i trećim licima koje direktno podržavaju aktivnosti Bootik-a i razvoj njegovog vebsajta.

  Možemo dopuniti podatke koje ste nam dali drugim podacima koje imamo ili koje primimo od trećih lica. Navedeno činimo u marketinške svrhe, kako bismo obezbedili više ciljanih proizvoda i usluga u cilju zadovoljenja Vaših potreba.

   

  ARANŽMANI OBRADE

  Važno je znati da se podaci o ličnosti obrađuju saglasno važećim propisima o zaštiti podataka. Podatke o ličnosti obrađuje Bootik ili obrađivač podataka direktno imenovan od strane Bootik-a, ali ne u dužem periodu nego što je potrebno za svrhu radi koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni.

  Sprovode se posebne sigurnosne procedure kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupaka obrade koji su ili nezakoniti ili nesaglasni ciljevima za koje su podaci prikupljeni. U skladu sa zakonom, Bootik je, shodno glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzeo dodatne bezbednosne mere kako bi sveo na minimum rizik u vezi sa poverljivošću, integritetom i raspoloživošću prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti.

   

  DELJENJE, KOMUNICIRANJE I ŠIRENJE PODATAKA

  Podaci koje prikupljamo mogu se preneti ili saopštiti drugim kompanijama povezanim sa Bootik-om i trećim licima koja direktno podržavaju aktivnosti Bootik-a i razvoj veb stranice. Ponekad Bootik zadržava treće strane u cilju obrade i analize podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti odati niti dati nikome, osim ukoliko je to u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili su korisnici dali svoj pristanak. Bootik i obrađivači podataka kojima je poverena obrada, preneće i obrađivaće Vaše lične podatke preduzimajući odgovarajuće mere u cilju održavanja sigurnosti njihovog ličnog karaktera.

   

  PRAVA SUBJEKTA NA KOG SE PODACI ODNOSE

  Bootik obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zatraži pristup ili ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, kao i pravo na prenosivost podataka ili da opozove datu saglasnost, upućivanjem pisanog obaveštenja Bootiku-u na Filip Gvozdić PR NYK Sport, Omladinski trg 14/5, 26300 Vršac ili slanjem e-mail-a na office@bootik.rs, na pažnju licu nadležnom za zaštitu ličnih podataka, uvek dostavljajući kopiju identifikacionog dokumenta ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

   

  Bootik sa svoje strane zadržava pravo da u bilo kom trenutku proveri istinitost ličnih podataka datih od starne Učesnika, kao i starost i identitet pobednika pre nego što nastavi sa uručivanjem nagrada.

   

  KOLAČIĆI (“COOKIES”)

  Kolačići (“cookies”) su tekstualne datoteke smeštene na hard disku Vašeg računara od strane servera veb stranice. Bootik koristi kolačiće kako bi olakšao korišćenje našeg Sajta i kako bi Sajt i naše proizvode na uspešniji način prilagodio Vašim interesima i potrebama. Kolačići se mogu koristiti i za ubrzavanje Vaše buduće aktivnosti na našem sajtu. Na primer, sajt može prepoznati da ste dali lične podatke te da se uzdrži od traženja istih informacija drugi put.

  Takođe možemo koristiti kolačiće za prikupljanje informacija o Vašem računaru, kao što su Vaša IP adresa (broj dodeljen Vašem računaru svaki put kada surfujete Internetom) ili tip internet pretraživača ili operativnog sistema koji koristite, i navedeno povežemo sa Vašim ličnim podacima. Ovo stoga kako bismo bili sigurni da naš Sajt predstavlja najbolje iskustvo na vebu za Vas, i da je efikasni izvor informacija.

  Za pohranjivanje ovih kolačića Bootik koristi pop-up ekran s informacijama o kolačićima i sa upitom za dobijanje saglasnosti. Kolačiće možete i isključiti u podešavanjima na pretraživaču. Odbijanje kolačića na sajtu koji posećujete može dovesti do onemogućavanja da pristupite određenim delovima sajta ili da primite personalizovane podatke e kada posetite sajt.

   

  GOOGLE ANALITIKA

  Vebsajt može koristiti alate za veb analitiku, kao što su Google Analytics i/ili Unica, da bi pratio Vaše interakcije sa sajtom i da bi sačuvao informacije, kao što je vreme kada ste ga posetili, da li ste ga ranije posećivali i na koji sajt Vas je uputio na njega. Statistika merenja vebsajta se može koristiti za personalizaciju iskustva na vebsajtu, kao i za procenu - anonimno i zbirno - statistiku o aktivnostima na vebsajtu. Ove informacije koristimo za merenje efikasnosti našeg prisustva na vebu i za sastavljanje statističkih izveštaja.

  Tamo gde koristimo Google Analytics, možemo da delimo ove informacije sa Google-om kako bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi kao ni Google nećemo upotrebljavati (ili ovlastiti bilo koje treće lice na upotrebu) ovaj alat u svrhu praćenja ili prikupljanje ličnih podataka o Vama ili povezivanja Vaših ličnih podataka sa podacima Google Analytics-a.

   

  “PIKSEL TAGOVI”

  Neke od stranica koje posetite mogu takođe da prikupljaju informacije korišćenjem takozvanih piksel tagova (koji se nazivaju i jasnim “gif”-ovima) koji se mogu deliti sa trećim licima koja direktno podržavaju promotivne aktivnosti Bootik-a i razvoj našeg vebsajta. Na primer, podaci o posetiocima našeg vebsajta mogu se podeliti sa našom agencijom za oglašavanje, u cilju uspešnijeg targetiranja internet banera na Bootik sajtu. Podaci prikupljeni korišćenjem ovih piksel tagova, međutim, nisu lično identifikacionog karaktera, iako mogu biti povezani sa Vašim ličnim podacima.

   

  IZMENE AKTUELNE POLITIKE PRIVATNOSTI

  Bootik redovno proverava svoju politiku privatnosti i ukoliko je potrebno, menja je saglasno aktuelnim zakonskim izmenama, ili izmenama na nivou organizacije ili proisteklim usled tehnološke evolucije. Svaka izmena predmetne politike biće objavljena na ovoj stranici.